СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №112 "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

  1. Код за ЄДРПОУ 01413767
  2. Місцезнаходження 87515 Маріуполь Євпаторійська, буд.49
  3. Міжміський код, телефон та факс 0629-41-01-86 0629-53-01-15
  4. Електронна поштова адреса su-112@emitent.net.ua
  5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації su112.com.ua
  6. Вид особливої інформації Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1). 27.11.2017р. Наглядовою радою  ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №12) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р,  прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Покупець) значного правочину, а саме додаткові специфікації до  Договору поставки №1081/16 від 23.12.2016р. на загальну суму не більше 30 000 000,00грн. (у т.ч. ПДВ) поставкою Товару протягом 2018року та загальної суми договору не більше 72 500 000,00грн. (у т.ч. ПДВ);

Предмет правочину: є специфікації до  Договору поставки №1081/16 про постачання продукції (Товару) – металеві конструкції протягом терміну дії договору з пролонгацією  до 31.12.2018р. ;

Ринкова вартість майна  визначена відповідно до законодавства: 72500 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 291,7505%;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.

2).27.11.2017р. Наглядовою радою  ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №12) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р,  прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ -СМЦ» (Постачальник) значного правочину, а саме додаткові специфікації до  Договору поставки №П-279380/11/15 від 18.01.2016р. на загальну суму не більше 15 000 000,00грн. (у т.ч. ПДВ) поставкою Товару протягом 2017-2018роки та загальної суми договору на 2017-2018рр. не більше 35 000 000,00грн. (у т.ч. ПДВ) ;

Предмет правочину: є специфікації до  Договору поставки № П-279380/11/15 від 18.01.2016р. про закупівлю металопродукції в асортименті протягом 2017-2018рр. та пролонгацією терміну дії договору  до 31.12.2018р. ;

Ринкова вартість майна визначена відповідно до законодавства: 35000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості майна до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 140,84507%;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.

3).27.11.2017р. Наглядовою радою  ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (протокол №12) відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (протокол №26 від 21.04.17р.), якими надано попереднє схвалення значних правочинів період з 21.04.2017р. по 21.04.2018р,  прийнято рішення про надання згоди Директору ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» на вчинення від імені ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (Генпідрядник) значного правочину, а саме Договору субпідряду на виконання робіт з монтажу металевих конструкцій та огороджуючи конструкції  на загальну суму не більше 6 123 000,00грн.(у т.ч. ПДВ) протягом 2017-2018роки ;

Предмет правочину: є Договір субпідряду на виконання робіт з монтажу металевих конструкцій та огороджуючи конструкції  по об’єкту «Реконструкція систем газоочистки агломашин №7-12(зона спікання) та реконструкція застарілих систем газоочистки агломашин  №7-12 ЧАО «ММК ім. Ілліча» та строком дії договору з моменту підписання до 31.12.2018р. Частково загально будівельні роботи будуть виконуватись з залученням субпідрядника у сумі 2 428,4тис.грн. ;

Ринкова вартість послуг визначена відповідно до законодавства: 6123,6 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 24850 тис. грн;

Співвідношення ринкової вартості  послуг до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,64225%;

Статутом ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» не визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, що не передбачені законодавством.

III. Підпис

Директор

 

 

 

Проценко В.І.

 

 

 

  

 

28.11.2017р.

(дата) 

Примітка: Повідомлення опубліковано у видані Бюлетень. «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», №228 від 30.11.2017р.