СУ №112 "Стальконструкция" СУ №112 "Стальконструкция"
СУ №112 "Стальконструкция"
Главная страница О компании
Фото объектов Заказчики Услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ №112 \

До відома акціонерів ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».      Черговими загальними зборами акціонерів ПРАТ " СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ", що відбулися 21 квітня 2017 року, прийняте рішення про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році , а саме:
- частину прибутку, отриманого Товариством у 2016 році, в розмірі 360 977,31 гривень (триста шістдесят тисяч дев’ятсот сімдесят сім ч гривень 31 копійок) (1,07 гривень на 1 акцію), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».
      Розмір дивідендів вказаний, без урахування податків, які сплачуються згідно діючого законодавства та комісій за поштовий переказ.
      Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 24.04.2017 р.), датою початку строку виплати дивідендів є 25 травня 2017 року, датою закінчення строку виплати дивідендів є 21 жовтня 2017 року. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 15.05.2017р.
      Наглядовою радою затверджений наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:
- дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 15.05.2017 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку;
- акціонерам – фізичним особам, що є резидентами України, дивіденди виплачуються в національній грошовій одиниці – гривні на підставі письмового звернення акціонера шляхом перерахування коштів на його грошовий рахунок або поштовим переказом, банківські реквізити або поштова адреса якого зазначені в письмовій заяві акціонера;
- акціонерам – фізичним особам, що є працівниками Товариства, дивіденди виплачуються в національній грошовій одиниці – гривні шляхом перерахування коштів на їх зарплатні рахунки в: ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 та ПАТ «УКРСИББАНК», МФО 351005;
- виплата дивідендів здійснюється тільки за умови отримання Товариством від акціонера письмової заяви про виплату дивідендів (форма заяви розміщена на офіційному веб-сайті Компанії: http://su112.com.ua/);
      Для отримання дивідендів акціонер повинен звернутися з письмовою заявою до ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».
Зразки заяв та перелік документів, що повинні до неї додаватись, розміщені на веб-сайті Товариства за адресом: su112.com.ua у розділі «Інформація для акціонерів».
      У разі повернення Товариству коштів, перерахованих акціонеру згідно його заяви на грошовий рахунок або поштовим переказом, такі кошти виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему України.
      Наглядова рада ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ», що надає консультації акціонерам з питань виплати дивідендів: 87515,Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Євпаторійська, 47, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів. Тел. для довідок: (0629)41-01-86.
      ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» відкрив власникам простих іменних акцій Товариства рахунки у наступній депозитарній установі: ПАТ «ПУМБ».
У випадку невідповідності ідентифікаційних даних акціонера - фізичної особи, які містяться в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та ідентифікаційних даних такого акціонера в наданих ним заяві та документах (в тому числі невідповідності прізвища, імені, по батькові, реквізитів документів, що посвідчують особу, адресних даних), акціонерам необхідно звернутися до депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах та внести відповідні зміни.


                                                          Наглядова рада
                                                          ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»


Для отримання дивідендів акціонер – фізична особа повинен надати до ПрАТ «СУ№112 «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» наступні документи:
1. Заповнену заяву (зразок додається).
2. Заповнену згоду на збір та обробку персональних даних (зразок додається).
3. Довідку з банку про відкриття рахунку.
4. Копію паспорта (1, 2 сторінки, сторінки із додатковою фотографією та місцем проживання), завірені підписом власника.
5. Копію ідентифікаційного податкового номера, завірену підписом власника.